စာရင်းနဖူးစည်း ၁

Geosynthetics တပ်ဆင်ခြင်း United စာချုပ်

ယူနိုက်တက်ရဲ့ စာချုပ်ဟာ အမှီအခိုကင်းတဲ့ စာချုပ်ကို ပြောတာ ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်ုပ်တို့၏ ကုမ္ပဏီနှင့် တစ်ခု သို့မဟုတ် တစ်ခုထက်ပိုသော ကန်ထရိုက်တာများသည် ပရောဂျက်တစ်ခုကို စာချုပ်ချုပ်ရန်အတွက် အဖွဲ့တစ်ခုတွင် စုစည်းထားသည်။ကျွန်ုပ်တို့နှင့် အခြားကန်ထရိုက်တာများသည် ပိုင်ရှင်နှင့် အသီးသီး စာချုပ်ချုပ်ထားပြီး ပိုင်ရှင်အတွက် တာဝန်ရှိပါသည်။ကျွန်ုပ်တို့နှင့် အခြားဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီများသည် လွတ်လပ်သောအဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်ဝတ္တရားများကို ထမ်းဆောင်ပြီး ယခင်သတ်မှတ်ထားသော သဘောတူညီချက်များအပေါ်အခြေခံ၍ အကျိုးခံစားခွင့်များကို ခံစားကြသည်။

201808192208228109832
201808192208347676666