စာရင်းနဖူးစည်း ၁

Geosynthetics တပ်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းခွဲ စာချုပ်

Subcontract သည် turnkey စာချုပ်သို့ အတော်လေးပြောသည် ။ဆိုလိုသည်မှာ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည် တိုက်ရိုက်စာချုပ်ချုပ်ဆိုခြင်းဆိုင်ရာ ဆက်ဆံရေးမရှိသည့်အပြင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဆိုက်တွင်အလုပ်လုပ်ရန် စီစဉ်ပေးသော၊ ကျွန်ုပ်တို့တာဝန်ယူမည့်သူအတွက် စီစဉ်ပေးသော turnkey ကန်ထရိုက်တာနှင့် စာချုပ်ချုပ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။

201808192150225706793